Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin zajęć edukacyjnych

R E G U L A M I N

uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej

 

 

Edukacja leśna obejmuje zagadnienia dt. wiedzy o lesie oraz zrównoważonej gospodarce leśnej.

 1. Zajęcia z edukacji leśnej kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych w formie grup zorganizowanych.
 2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się przy udziale maksymalnie 30 osób. Optymalnie w grupach ok. 15 osobowych.
 3. Zajęcia prowadzone mogą być na terenie nadleśnictwa z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury edukacyjnej i turystycznej bądź w miejscach (salach) udostępnianych przez Zgłaszającego.  
 4. Zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji leśnej są bezpłatne.
 5. Nadleśnictwo nie jest zobowiązane do finansowania  kosztów transportu uczestników zajęć, cateringu i organizacji ogniska. 
 6. Tematyka, program zajęć, czas trwania i termin spotkania jest uzgadniany z prowadzącym zajęcia – upoważnionym w tym zakresie pracownikiem nadleśnictwa.
 7. Udział w zajęciach jest rezerwowany przez Zgłaszającego, np. przedstawiciela:  placówki oświatowej, opiekuńczo - wychowawczej oraz organizacji nie prowadzącej działalności zarobkowej w zakresie edukacyjnym, turystyki i rekreacji.
 8. Zgłoszenia do udziału w zajęciach edukacyjnych rezerwowane są  na min. 5 dni roboczych przed ich planowanym spotkaniem, w formie wiadomości elektronicznej (olkusz@katowice.lasy.gov.pl) lub telefonicznie – bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za edukację (32 643 04 45). W obu przypadkach koniczne jest przesłanie e-mailem lub złożenie osobiście przez Zgłaszającego oświadczenia o akceptacji regulaminu (stanowiącego załącznik nr 2). Druk oświadczenia zawiera również miejsce na niezbędne informacje organizacyjne.
 9. W przypadku grup osób niepełnosprawnych Zgłaszający jest zobowiązany zapewnić odpowiednio większą ilość opiekunów.
 10. O rezygnacji lub zmianie terminu zajęć należy niezwłocznie poinformować nadleśnictwo. 
 11. Nadleśnictwo ma prawo odwołać lub przerwać zajęcia w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń mogących zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu uczestników.
 12. Nadleśnictwo zobowiązuje się do poinformowania Zgłaszającego o zagrożeniach jakie mogą powstać w miejscach odbywania zajęć na terenie wszelkich obiektów, w tym infrastruktury leśnej.
 13. Zgłaszający jest zobowiązany do powiadomienia uczestników zajęć (w przypadku nieletnich – opiekunów/rodziców ) o zagrożeniach wynikających z przebywania na terenach leśnych, a w szczególności:

- możliwości ukąszeń przez owady, kleszcze i inne zwierzęta,

- możliwości uszkodzenia ciała na skutek przewrócenia, potknięcia na nierównej nawierzchni lub wpadnięcia na gałąź,

- alergiach i podrażnieniach wywołanych przez rośliny,

- konsekwencjach nagannego zachowania uczestników, samowolnego oddalenia  się od grupy, spożywania alkoholu i palenia papierosów, 

- konieczności zapewnienia odpowiedniego do warunków pogodowych i terenowych ubioru.  

 1. Zgłaszający bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa zagrożeń, o  których mowa w pkt. 14.
 2. Zgłaszający zobowiązuje się do sprawowania nadzoru organizacyjnego i wychowawczego,  w tym: posiadania środków prewencyjnych (repelenty), pierwszej pomocy (apteczka) oraz udziału osoby posiadającej stosowne umiejętności do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. Warunkiem przeprowadzenia zajęć jest przekazanie do nadleśnictwa podpisanego przez Zgłaszającego lub osobę upoważnioną do organizacji spotkania „Oświadczenia o akceptacji Regulaminu”.

        pobierz ->     Oświadczenie

 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Informacja na temat programu "Zanocuj w lesie"

Informacja na temat programu "Zanocuj w lesie"

Obszar „Jurajska Przygoda – Olkusz”

Od 1 maja 2021 roku Nadleśnictwo Olkusz przystępuje do programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

W ramach tego programu Nadleśnictwo Olkusz wyznaczyło specjalne obszary leśne, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu  oraz osoby chcące przenocować w lesie „na dziko”, bez specjalnej infrastruktury, mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Obszar prezentowany jest na mapie, która otworzy się po kliknięciu w poniższą grafikę,

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy#  oraz z poziomu aplikacji Mbdl (link Android) , (link iPhone). Z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru, dołączonym poniżej;
 2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą.
  1. Miej na uwadze, że Nadleśnictwo Olkusz nie wyznaczyło na swoim terenie miejsc do palenia ognia.
 3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
 4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu zawartymi w infografikach zamieszczonych w załącznikach.
 5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu a informacje o nich znajdziesz na głównej stronie nadleśnictwa, w POLECANYCH, pod kafelkiem "utrudnienia dla turystów".
 6. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków, o których informację znajdziesz na głównej stronie nadleśnictwa, w POLECANYCH, pod kafelkiem "utrudnienia dla turystów".
 7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar, na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. Terminy polowań zbiorowych znajdziesz na głównej stronie nadleśnictwa, w POLECANYCH, pod kafelkiem "utrudnienia dla turystów".
 8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej oraz przesłanie go na adres olkusz@katowice.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi. Możesz też wszystkie informacje wymagane w formularzu przesłać po prostu w treści maila. Pamiętaj, że przesłanie tego zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez PGL LP Nadleśnictwo Olkusz podanych danych osobowych w celu zgłoszenia noclegu w ramach programu "zanocuj w lesie" oraz oznacza, zapoznanie się z regulaminem obowiązującym na obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie".
 9. Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie to:  maria.gronicz@katowice.lasy.gov.pl