Termomodernizacja

Termomodernizacja budynków w Nadleśnictwie Olkusz

Inwestycja ta wpisują się w ogólnoświatowy trend zeroemisyjności w budownictwie, czyli dążenia do projektowania i modernizowania obiektów w taki sposób, aby ich użytkowanie wymagało możliwie niskiego zapotrzebowania na energię. Obniżenie kosztów eksploatacji to zaledwie jeden z jego aspektów. W dobie postępujących zmian klimatu na znaczeniu zyskują rozwiązania proekologiczne. W tym przypadku sprzyjające obniżaniu emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO) do atmosfery oraz zmniejszaniu niskiej emisji, będącej przyczyną niebezpiecznego dla zdrowia zjawiska smogu.

W zmodernizowanych budynkach zmniejszy się zapotrzebowanie na energię, obniżone zostaną koszty ich utrzymania, a także poprawi się ich standard. Poza pracami termomodernizacyjnymi w części z nich montowane będą instalacje bazujące na OZE, np. kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę.

wynikającą z przygotowanych wcześniej audytów energetycznych dla tych budynków.

Wśród najważniejszych działań znajdują się:

 • ­ ocieplenie obiektów oraz podniesienie szczelności powietrznej budynków,
 • ­ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną,
 • ­ modernizacja systemów grzewczych, modernizacja źródeł ciepła oraz systemu dystrybucji energii cieplnej w obiektach,
 • ­ modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie rekuperacji z odzyskiem ciepła,
 • ­ zastosowanie instalacji do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (w zakresie zgodnym ze wskazaniami audytu),
 • ­ wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • ­ wprowadzenie systemów kontroli wykorzystania oraz zarządzania energią w budynkach.

 

Projekt jest finansowany z funduszu leśnego i ze środków własnych jednostek LP.

 

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Organizacja

Organizacja

Podział na leśnictwa

Organizacja Nadleśnictwa Olkusz

 
Nadleśnictwem kieruje Nadleśniczy

 Nadleśnictwo podzielone jest na biuro Nadleśnictwa,
11 leśnictw
i Leśnictwo Szkółkarskie

W biurze Nadleśnictwa wydzielone są następujące komórki organizacyjne:

- Dział Gospodarki Leśnej - kieruje nim Zastępca Nadleśniczego

- Dział Finansowo-Księgowy - kierowany przez Gównego Księgowego

- Dział Administracyjno-Gospodarczy - kierowany przez Sekretarza Nadleśnictwa

- Inżynierowie Nadzoru

- Posterunek Straży Leśnej - kierowany przez Komendanta Straży Leśnej

Teren Nadleśnictwa został podzielony na 11 leśnictw:

 1. Leśnictwo Żarnowiec
 2. Leśnictwo Sierbowice
 3. Leśnictwo Poręba
 4. Leśnictwo Smoleń
 5. Leśnictwo Pazurek
 6. Leśnictwo Golczowice
 7. Leśnictwo Pomorzany
 8. Leśnictwo Rabsztyn
 9. Leśnictwo Gorenice
 10. Leśnictwo Żurada
 11. Leśnictwo Podlesie

oraz Leśnictwo Szkółkarskie

Leśnictwem kieruje leśniczy i ma do pomocy podleśniczego.

Przełożonym leśniczych jest Zastępca Nadleśniczego.