Surowiec do wszystkiego

W erze szkła, aluminium i krzemu można by odnieść wrażenie, że drewno jest passé. Nic bardziej mylnego! Gdziekolwiek się znajdziemy, na pewno wokół nas będzie wiele przedmiotów, które nie powstałyby bez użycia drewna.

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Zasady sprzedaży

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie o chęci zakupu lasu

Ogłoszenie o chęci zakupu lasu

Nadleśnictwo Olkusz jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Właścicieli gruntów zainteresowanych zbyciem nieruchomości prosimy o złożenie stosownego wniosku. Dla ułatwienia udostępniamy niżej do pobrania proponowany wzór takiego  wniosku z minimum informacji, które na tym etapie są nam potrzebne. Na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy sprawdź czy Twoja nieruchomość leży w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Olkusz.

W dalszej kolejności Nadleśnictwo rozpatruje wniosek analizując formalnoprawne aspekty możliwości nabycia gruntu. Oceniamy też celowość nabycia nieruchomości w kontekście przydatności gruntu dla Nadleśnictwa dla prowadzenia gospodarki leśnej. Powyższą ocenę wykonamy w oparciu o dane z wniosku. Lokalizacja nieruchomości zostanie przeprowadzona w Geoportalu.

Stan własności nieruchomości jej obciążenia i inne dane ocenimy wg danych zawartych w Elektronicznej Księdze Wieczystej na https://ekw.ms.gov.pl . Upewnij się, że dane tam przedstawione są aktualne.

Jeśli zajdzie taka potrzeba wezwiemy  do uzupełnienie dokumentacji przez właściciela. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku do dalszego procedowania potrzebne będą :

  • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
  • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • aktualne zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • złożenie oświadczenia o pokryciu kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w razie wycofania się zbywcy z transakcji po zleceniu tej wyceny przez Nadleśnictwo.

Nabycie nieruchomości może dojść  do skutku po uzyskaniu przez Nadleśniczego  zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W dalszej kolejności Nadleśnictwo zleca wycenę nieruchomości – cena nabycia nie może być wyższa niż  wartość wynikająca z wyceny.

Po uzgodnieniu ceny sprzedaży następuje finalizacja transakcji u notariusza.

Koszty notarialne pokrywa sprzedający.

 

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy również do kontaktu:

tel. 32 643 04 45  , joanna.baran@katowice.lasy.gov.pl