Surowiec do wszystkiego

W erze szkła, aluminium i krzemu można by odnieść wrażenie, że drewno jest passé. Nic bardziej mylnego! Gdziekolwiek się znajdziemy, na pewno wokół nas będzie wiele przedmiotów, które nie powstałyby bez użycia drewna.

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Zasady sprzedaży

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zapadliska - Zakaz wstępu do lasu

Zapadliska - Zakaz wstępu do lasu

W załączeniu w PDFie znajdują się mapy poglądowe oraz podpisane elektronicznie zarządzenie dotyczące czasowego zakazu wstępu.

Jednocześnie informujemy, że część terenów jest, na mocy art. 26 Ustawy o lasach, objęta stałym zakazem wstępu. Tereny te są także przedstawione na mapie.

 

ZARZĄDZENIE NR 34/2024

Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz

z dnia 12 lipca 2024 roku

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu wstępu do lasu w związku ze zniszczeniem drzewostanu i degradacją runa leśnego na skutek wystąpienia zapadliska.

zn. spr.: ZG.2614.11.2024 

          Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 530) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 12.07.2024 r. wprowadzam okresowy zakaz wstępu do lasu w:

 1. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 468 a, c, działka ew. nr 1640, obr. ew. Bolesław, gm. Bolesław,
 2. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 486 a, b, c, działka ew. nr 1648, 1644, obręb ew. Bolesław, gm. Bolesław,
 3. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 487 ~b, a, b, działka ew. nr 220, 219, obręb ew. Hutki, gm. Bolesław,
 4. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 488 b, c, działka ew. nr 220, 219,
  obręb ew. Hutki, gm. Bolesław,
 5. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 503 a, b, d, działka ew. 221, obręb ew. Hutki, Gmina Bolesław,
 6. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 j, działka ew. 1699,
  obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 7. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 g, h, działka ew. 5164,
  obręb ew. Olkusz Miasto, Gmina Olkusz,
 8. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 525 f,  działka ew. 1700, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 9. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 504 b, działka ew. 1656,
  obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław,
 10. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 469 d, działka ew. nr 211,
  obręb ew. Hutki, gm. Bolesław,
 11. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 528 c, działka ew. nr 5145,
  obręb ew. Olkusz, gm. Olkusz,
 12. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 530 d, c  działka ew. nr 5147,
  obręb ew. Olkusz, gm. Olkusz,
 13. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 529 b, działka ew. nr 5146,
  obręb ew. Olkusz, gm. Olkusz,
 14. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 424 g, działka ew. 1715/3,
  obręb ew. Klucze, Gmina Klucze,

z uwagi na zniszczenia drzewostanu i degradację runa leśnego spowodowaną wystąpieniem katastrofy geologicznej w postaci zapadlisk.

 

§ 2

Zobowiązuje się właściwych terytorialnie leśniczych do dopilnowania oznakowania terenu leśnictwa w w/w oddziałach leśnych tablicami ostrzegawczymi z informacją: „ZAKAZ WSTĘPU DO LASU – ZAPADLISKO”

(OBOWIĄZUJE OD [data wprowadzenia] DO 31.12.2024 r., NADLEŚNICTWO OLKUSZ, UL. ŁUKASIŃSKIEGO 3, 32-300 OLKUSZ”,)

zgodnie z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 6.01.1998 roku. 

 

§ 3

Zakaz wstępu obowiązuje do dnia 31.12.2024 r. z możliwością skrócenia, bądź wydłużenia okresu obowiązywania zakazu wstępu.

 

§ 4

W okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu, z uwagi na grożące niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia zabrania się wstępu i przebywania osobom postronnym na terenach leśnych objętych zakazem, pod groźbą kary.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§6

Obszar objęty okresowym zakazem wstępu, określony w §1, oznaczony został na mapie leśnej, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§7

Z dniem 12.07.2024 r. wygasa: Zarządzenie nr 27/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz z dnia 06.06.2024 r.,