Wydawca treści Wydawca treści

Grzyby

Kogo mogę się poradzić w sprawie zebranych w lesie grzybów, czy grzyby w lesie można zbierać bez ograniczeń, czy znalezione grzyby należy wykręcać, czy wycinać - odpowiedzi na te i inne pytania.

Kogo mogę się poradzić w sprawie zebranych w lesie grzybów?

Podstawową zasadą jest zbieranie tylko i wyłącznie owocników grzybów, które dobrze znamy. Nie należy zbierać osobników zbyt młodych, bo to utrudnia określenie gatunku oraz zbyt starych, które z kolei mogą być toksyczne. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy  znaleziony  grzyb jest przydatny do spożycia, to lepiej pozostawić go w lesie.

Aby nauczyć się prawidłowego zbierania grzybów i rozpoznawania gatunków warto uczestniczyć w organizowanych przez nadleśnictwa grzybobraniach. Informacje o nich znajdziecie na stronie www.lasy.gov.pl oraz stronach jednostek. Warto szukać porady w punktach skupu i u grzyboznawców - nadleśnictwa nie zajmują się ocenianiem grzybów. Bezpłatnych porad na temat zebranych w lesie grzybów udzielają wszystkie terenowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, które znajdują się w każdym powiatowym mieście. Prowadzą one także rejestry grzyboznawców, którzy udzielają porad.

W przypadku wystąpienia po spożyciu grzybów nudności, bólów brzucha, biegunki, czy podwyższonej temperatury należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Wezwany w porę może uratować życie. Nie należy lekceważyć takich objawów. Trzeba też pamiętać, że przy zatruciach muchomorem sromotnikowym występuje faza pozornej poprawy, później stan chorego gwałtownie się pogarsza.

Czy grzyby w lesie można zbierać bez ograniczeń?

Grzyby w polskich lasach można zbierać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i w zasadzie bez ograniczeń, ale są pewne wyjątki. Nie wolno ich zbierać w niektórych częściach lasu, gdzie jest stały zakaz wstępu:  na uprawach do 4m wysokości, w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych, w ostojach zwierzyny. Nie wolno ich także zbierać na obszarach chronionych: w rezerwatach i parkach narodowych. Rygorystycznie należy przestrzegać zakazu wstępu na tereny wojskowe.

Należy oszczędzać duże, stare owocniki grzybów, gdyż nie są atrakcyjne kulinarnie, a  mają duże znaczenie dla rozwoju grzybów. Jeśli wiemy, że jakiś grzyb jest rzadki i ginący to także oszczędźmy go, nawet jeśli jest jadalny. Niezależnie od miejsca występowania część gatunków grzybów podlega całkowitej ochronie gatunkowej – poznaj dokładnie listę tych grzybów zanim wybierzesz się do lasu.

Czy znalezione grzyby należy wykręcać, czy wycinać?

To pytanie jest zadawane od niepamiętnych czasów. Powstało zapewne tuż po słynnym dylemacie dotyczącym jaja i kury. Skoro jest tyle gatunków rozmaitych grzybów to spokojnie możemy stosować oba sposoby. Każdy jest dobry, ale  stosowany z rozsądkiem. Większe owocniki grzybów lepiej jest wyciąć, ze względów praktycznych, bo zaoszczędzamy sobie pracy przy czyszczeniu grzybów. Naturalnie nie w połowie trzonu, jak to nieraz widać przy zbiorze podgrzybków w celach zarobkowych. Możemy delikatnie podważyć także owocnik grzyba koniuszkiem noża. Wycinamy jak najniżej, odgarniając dokładnie ściółkę i uważając, aby nie uszkodzić grzybni. Potem starannie przykrywamy to miejsce, aby grzybnia nie wysychała. Resztka trzonu grzyba szybko zgnije lub zjedzą ją ślimaki.

Grzyby blaszkowe, takie jak kurka, zielonka czy rydz lepiej jest wykręcać. Należy je wyjąć z podłoża tak, aby nie uszkodzić trzonu i także dokładnie zakryć grzybnię ściółką. Tak wyjęty owocnik łatwiej rozpoznać co do gatunku, a jest to bardzo istotne, aby wyeliminować pomylenie zielonki, gołąbka czy pieczarki z  muchomorem zielonkawym. Rozpoznaje się go m.in. po pochwie u podstawy trzonu, stąd nie można takich grzybów wycinać. Pamiętajmy, że jeden średni owocnik to dawka śmiertelna dla człowieka.

Jak zbierać i przechowywać grzyby zanim trafią do kuchni?

Pierwsza zasadą jest zbieranie tylko znanych nam grzybów. Unikniemy wtedy zatrucia na pozór apetycznie wyglądającymi, ale groźnymi dla naszego zdrowia owocnikami. Zbieramy tylko owocniki zdrowe, nieuszkodzone i młode, ale nie zbyt młode, bo wtedy trudno rozpoznać gatunek grzyba. Pozostawiamy w nienaruszonym stanie grzyby niejadalne, nieznane nam oraz osobniki stare, które pozostawiamy jako „nasienniki". Najczęściej i tak  są robaczywe. Czy wiecie dlaczego grzyby są robaczywe? Te „robaki", które dziurawią nasze grzyby, szczególnie z letnich zbiorów, to larwy (czerwie) muchówek. Właśnie w grzybach przechodzą część swojego rozwoju.

Warto także pamiętać, że owocniki grzybów to żyjące organizmy, które nawet po zerwaniu nadal rozwijają się i oddychają wydzielając dwutlenek węgla i wodę. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe przechowywanie owoców grzybobrania. Najlepsze są szerokie, wiklinowe koszyki, a nie plastikowe wiadra, torby czy woreczki. Nawet najpiękniejsze owocniki szlachetnych gatunków grzybów mogą być przyczyną zatrucia, gdy przechowywane będą w foliowej torebce i ulegną zaparzeniu. Często wybieramy się na grzybobranie daleko od domu. W trakcie szybko postępujących procesów gnilnych wywołanych złym przechowywaniem grzybów wydzielają się toksyny, szkodliwe dla naszego zdrowia. Dlatego nawet powszechnie znane kurki czy podgrzybki mogą nam zaszkodzić, gdy je źle przechowamy.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zapraszamy na spacer przyrodniczy

Zapraszamy na spacer przyrodniczy

Zapraszamy na wiosenny spacer po Rezerwacie Góra Stołowa im. Ryszarda Malika.
Spacer ten będzie prowadzony przez zasłużonego dla powstania rezerwatu botanika, dr hab. inż. Jana Bodziarczyka, prof. UR z Katedry Bioróżnorodności Leśnej przy skromnym udziale pracowników naszej jednostki.
Spodziewamy się łanów geofitów: kokoryczy, zawilców, przylaszczek, żywców, które z pewnością dla żadnego z uczestników nie pozostaną nieznane.
Około 4,5 km spacer potrwa około 2 godzin. Trasa nie jest przesadnie trudna, za to bardzo malownicza i ciekawa. Mamy nadzieję, że skorzystacie z zaproszenia i zobaczymy się w tę kwietniową niedzielę!
 
Osoby, które chcą wziąć udział w spacerze prosimy o zapoznanie się z zamieszonym poniżej i dołączonym w załączniku regulaminem.

 

Regulamin wydarzenia edukacyjnego

pt. „Spacer przyrodniczy z botanikiem i leśnikiem”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem wydarzenia pod nazwą „Spacer z leśnikiem” (zwanym dalej Wydarzeniem) jest Nadleśnictwo Olkusz
 2. Celem Wydarzenia jest edukacja społeczeństwa na temat form ochrony przyrody w Nadleśnictwie Olkusz oraz zrównoważonej gospodarki  leśnej.
 3. Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2024 r., o godz. 10.00 na terenie Leśnictwa Golczowice, przede wszystkim w Rezerwacie Góra Stołowa im. Ryszarda Malika. według harmonogramu zawartego w pkt. III niniejszego Regulaminu.
 4. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Wydarzenia może zostać każda osoba lubiąca piesze wędrówki. Trasa Wydarzenia nie jest przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz osób niewidomych i niedowidzących.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania warunków zawartych
  w niniejszym Regulaminie, który dostępny jest na stronie www.olkusz.katowice.lasy.gov.pl
 4. Każdy uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest posiadać ubiór terenowy odpowiedni do warunków terenowych oraz atmosferycznych oraz przestrzegać ogólnych zasad obowiązujących podczas poruszania się po terenach leśnych.
 5. W przypadku braku odpowiedniego ubioru, uczestnik może być wykluczony z udziału w „Spacerze z leśnikiem”.
 6. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność.
 7. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązują się do słuchania i wykonywania poleceń wydawanych przez prowadzącego „Spacer z leśnikiem”, z możliwością wykluczenia z udziału w Wydarzeniu w przypadku nie przestrzegania  określonych zasad i poleceń. 
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie mienia prywatnego użytkowników będących uczestnikami Wydarzenia.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zarówno regulaminu, ja i zasad BHP, a także z tytułu potencjalnych zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas przebywania na terenach leśnych.   
 10. Podczas pieszych wędrówek po terenach leśnych należy pamiętać
  o zagrożeniach jakie mogą wystąpić w lesie do których można zaliczyć
  w szczególności:
 1. związanymi z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
 2. wynikającymi z trudnych warunków terenowych – stoki, wykroty, głazy itp.,
 3. związanymi z upadkiem przedmiotów z wysokości (konary, gałęzie, drzewa),
 4. wynikającymi z obecności osób postronnych,
 5. ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych mogących przypadkiem znajdować się na terenach leśnych,
 6. związanymi z sąsiedztwem dróg, linii i urządzeń energetycznych
  i teleenergetycznych,
 7. zagrożeniami odzwierzęcymi,
 8. możliwością zabłądzenia w lesie.
 1. W czasie Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

 

III. OPIS WYDARZENIA

 1. Wydarzenie będzie trwać około 3 godzin i składa się z dwóch części:
 1. Zbiórka zainteresowanych osób w wyznaczonym miejscu, przy cmentarzu  przy ul. Leśnej w Jaroszowcu. 
 2. Spacer z leśnikiem – spacer po Rezerwacie Góra Stołowa im. Ryszarda Malika, na długości ok. 4,5 km (czas około 3 godzin).
 1. Szczegółowy program:

10:00 – zbiórka przy drodze w wyznaczonym miejscu (mapa),

10:10 – rozpoczęcie spaceru po „Parowach Konopackich”,

12:30-13:00 – zakończenie spotkania.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora: Nadleśnictwo Olkusz, ul. Łukasińskiego 3, 32-300, olkusz@katowice.lasy.gov.pl .
 2. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników Wydarzenia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program Wydarzenia z uwagi na siłę wyższą lub inne ważne i niezależne od Organizatora przyczyny, w szczególności niesprzyjające warunki pogodowe.
 4. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz.
 5. Ogłoszenie o Wydarzeniu, w tym regulamin, harmonogram oraz plakat dostępne są na stronie: www.olkusz.katowice.lasy.gov.pl