Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona lasu może być definiowana na dwa sposoby: jako dział leśnych nauk stosowanych, zajmujący się rozpoznaniem, monitoringiem czynników zagrażającym naszym lasom, opracowaniem sposobów zapobiegania szkodom i sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia; lub jako wszystkie czynności wykonywane w lesie w celu poprawienia lub utrzymania jego kondycji zdrowotnej. Współczesne rozumienie ochrony lasu jest dalekie od "ochrony surowca drzewnego na pniu (czyli rosnącego w lesie)", leśnicy dążą do zachowania równowagi biologicznej ekosystemu leśnego, uwględniając wszystkie jego komponenty – siedlisko, sam drzewostan oraz wszystkie organizmy w nim bytujące. Dzięki temu las może spełniać wszystkie swoje funkcje: ochronne, przyrodnicze (jako miejsce życia wielu gatunków i swoisty "bank genowy"), krajobrazowe, produkcyjne, rekreacyjne, dydaktyczne itp. Podkreślić należy, że podstawowe działania mające zapewnić dobrą kondycję lasu to wszystkie "normalnie" wykonywane czynności hodowlane

 

 

Lasy Państwowe prowadzą stały monitoring stanu zdrowotnego lasu. Jednym z elementów jest monitoring uszkodzeń biotycznych czyli powodowanych przez organizmy żywe.

Szczegóły:
Monitoring uszkodzeń o charakterze biotycznym 2014

Monitoring uszkodzeń o charakterze biotycznym 2015

Natomiast monitoring szkód powodowanych przez czynniki nieożywione  można zobaczyć tutaj:

Monitoring uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby 2014

Monitoring uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby w 2015

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Organizacja

Organizacja

Podział na leśnictwa

Organizacja Nadleśnictwa Olkusz

 
Nadleśnictwem kieruje Nadleśniczy

 Nadleśnictwo podzielone jest na biuro Nadleśnictwa,
11 leśnictw
i Leśnictwo Szkółkarskie

W biurze Nadleśnictwa wydzielone są następujące komórki organizacyjne:

- Dział Gospodarki Leśnej - kieruje nim Zastępca Nadleśniczego

- Dział Finansowo-Księgowy - kierowany przez Gównego Księgowego

- Dział Administracyjno-Gospodarczy - kierowany przez Sekretarza Nadleśnictwa

- Inżynierowie Nadzoru

- Posterunek Straży Leśnej - kierowany przez Komendanta Straży Leśnej

Teren Nadleśnictwa został podzielony na 11 leśnictw:

 1. Leśnictwo Żarnowiec
 2. Leśnictwo Sierbowice
 3. Leśnictwo Poręba
 4. Leśnictwo Smoleń
 5. Leśnictwo Pazurek
 6. Leśnictwo Golczowice
 7. Leśnictwo Pomorzany
 8. Leśnictwo Rabsztyn
 9. Leśnictwo Gorenice
 10. Leśnictwo Żurada
 11. Leśnictwo Podlesie

oraz Leśnictwo Szkółkarskie

Leśnictwem kieruje leśniczy i ma do pomocy podleśniczego.

Przełożonym leśniczych jest Zastępca Nadleśniczego.