Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona lasu może być definiowana na dwa sposoby: jako dział leśnych nauk stosowanych, zajmujący się rozpoznaniem, monitoringiem czynników zagrażającym naszym lasom, opracowaniem sposobów zapobiegania szkodom i sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia; lub jako wszystkie czynności wykonywane w lesie w celu poprawienia lub utrzymania jego kondycji zdrowotnej. Współczesne rozumienie ochrony lasu jest dalekie od "ochrony surowca drzewnego na pniu (czyli rosnącego w lesie)", leśnicy dążą do zachowania równowagi biologicznej ekosystemu leśnego, uwględniając wszystkie jego komponenty – siedlisko, sam drzewostan oraz wszystkie organizmy w nim bytujące. Dzięki temu las może spełniać wszystkie swoje funkcje: ochronne, przyrodnicze (jako miejsce życia wielu gatunków i swoisty "bank genowy"), krajobrazowe, produkcyjne, rekreacyjne, dydaktyczne itp. Podkreślić należy, że podstawowe działania mające zapewnić dobrą kondycję lasu to wszystkie "normalnie" wykonywane czynności hodowlane

 

 

Lasy Państwowe prowadzą stały monitoring stanu zdrowotnego lasu. Jednym z elementów jest monitoring uszkodzeń biotycznych czyli powodowanych przez organizmy żywe.

Szczegóły:
Monitoring uszkodzeń o charakterze biotycznym 2014

Monitoring uszkodzeń o charakterze biotycznym 2015

Natomiast monitoring szkód powodowanych przez czynniki nieożywione  można zobaczyć tutaj:

Monitoring uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby 2014

Monitoring uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby w 2015

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Szkółkarstwo

Szkółkarstwo

 

Monitoring wybranych zadań hodowlanych za 2014 r. -> pobierz

 

Szkółkarstwo
Nadleśnictwo Olkusz prowadzi gospodarkę nasienno-szkółkarską poprzez planową działalność związaną ze zbiorem nasion drzew leśnych oraz ich wysiewem na szkółce.
W skład Leśnictwa Szkółkarskiego wchodzą obecnie dwa obiekty:
Hutki- szkółka kulisowa, gruntowa o powierzchni manipulacyjnej 87 ar,
 produkcyjnej 33 ar. Jest to szkółka gruntowa kulisowa w trakcie likwidacji 
Pomorzany- szkółka specjalistyczna, składająca się z:
  • 7 szklarni o powierzchni produkcyjnej 37,1 ara
  • 54 koryt Dünemanna o łącznej powierzchni 77,6 ara
W Leśnictwie Szkółkarskim hoduje się 11 gatunków drzew lasotwórczych i domieszkowych oraz kilka gatunków krzewów. Produkcja specjalistyczna z zakrytym systemem korzeniowym obejmuje średniorocznie  40-50 gatunków drzew i krzewów ozdobnych w ilości 12-15 tys. szt.
Średnia roczna produkcja kształtuje się na poziomie ok. 2,4 mln sadzonek, w tym ok. 120 tys. tzw. sadzonek mikoryzowanych a więc zaszczepionych grzybnią.