Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona przyrody

 

Na terenie Nadleśnictwa Olkusz znajdują się lasy o szczególnej wartości przyrodniczej - HCVF. Na terenie zarządzanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach znajduje się Wiele takich lasów. Więcej tutaj - http://www.katowice.lasy.gov.pl/lasy#.VNRp8S6hS7A

a interaktywną mapę z lasami HCVF na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach można znaleźć tutaj - http://mapa.katowice.lasy.gov.pl/

Około 44% powierzchni Nadleśnictwa leży w granicach parków krajobrazowych (PK).

PK Orlich Gniazd - (www.zpk.com.pl), obejmuje swoim zasięgiem środkowe i zachodnie rejony obrębu Pilica (część leśnictw Sierbowice, Poręba i Smoleń), środkową część obrębu Rabsztyn (leśnictwa: Pazurek, Golczowice, Cegielnia i częściowo Pomorzany) i północne rejony obrębu Olkusz (część leśnictwa Rabsztyn) oraz

PK Dolinki Krakowskie, obejmujący swoim zasięgiem południowe rejony obrębu Olkusz (część leśnictw Żurada, Podlesie i Gorenice)

Ochrona przyrody realizowana jest w formie rezerwatów przyrody, ochrony gatunkowej roślin i pomników przyrody.

W Nadleśnictwie Olkusz istnieją cztery rezerwaty: Pazurek, Smoleń, Ruskie Góry i Góra Stołowa im. Ryszarda Malika

Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.
Na terenie Nadleśnictwa Olkusz zinwentaryzowano 8 drzew - pomników przyrody, jedną lipową aleję, 2 jaskinie oraz 1 użytek ekologiczny.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Szkółkarstwo

Szkółkarstwo

 

Monitoring wybranych zadań hodowlanych za 2014 r. -> pobierz

 

Szkółkarstwo
Nadleśnictwo Olkusz prowadzi gospodarkę nasienno-szkółkarską poprzez planową działalność związaną ze zbiorem nasion drzew leśnych oraz ich wysiewem na szkółce.
W skład Leśnictwa Szkółkarskiego wchodzą obecnie dwa obiekty:
Hutki- szkółka kulisowa, gruntowa o powierzchni manipulacyjnej 87 ar,
 produkcyjnej 33 ar. Jest to szkółka gruntowa kulisowa w trakcie likwidacji 
Pomorzany- szkółka specjalistyczna, składająca się z:
  • 7 szklarni o powierzchni produkcyjnej 37,1 ara
  • 54 koryt Dünemanna o łącznej powierzchni 77,6 ara
W Leśnictwie Szkółkarskim hoduje się 11 gatunków drzew lasotwórczych i domieszkowych oraz kilka gatunków krzewów. Produkcja specjalistyczna z zakrytym systemem korzeniowym obejmuje średniorocznie  40-50 gatunków drzew i krzewów ozdobnych w ilości 12-15 tys. szt.
Średnia roczna produkcja kształtuje się na poziomie ok. 2,4 mln sadzonek, w tym ok. 120 tys. tzw. sadzonek mikoryzowanych a więc zaszczepionych grzybnią.