Termomodernizacja

Termomodernizacja budynków w Nadleśnictwie Olkusz

Inwestycja ta wpisują się w ogólnoświatowy trend zeroemisyjności w budownictwie, czyli dążenia do projektowania i modernizowania obiektów w taki sposób, aby ich użytkowanie wymagało możliwie niskiego zapotrzebowania na energię. Obniżenie kosztów eksploatacji to zaledwie jeden z jego aspektów. W dobie postępujących zmian klimatu na znaczeniu zyskują rozwiązania proekologiczne. W tym przypadku sprzyjające obniżaniu emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO) do atmosfery oraz zmniejszaniu niskiej emisji, będącej przyczyną niebezpiecznego dla zdrowia zjawiska smogu.

W zmodernizowanych budynkach zmniejszy się zapotrzebowanie na energię, obniżone zostaną koszty ich utrzymania, a także poprawi się ich standard. Poza pracami termomodernizacyjnymi w części z nich montowane będą instalacje bazujące na OZE, np. kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę.

wynikającą z przygotowanych wcześniej audytów energetycznych dla tych budynków.

Wśród najważniejszych działań znajdują się:

  • ­ ocieplenie obiektów oraz podniesienie szczelności powietrznej budynków,
  • ­ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną,
  • ­ modernizacja systemów grzewczych, modernizacja źródeł ciepła oraz systemu dystrybucji energii cieplnej w obiektach,
  • ­ modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie rekuperacji z odzyskiem ciepła,
  • ­ zastosowanie instalacji do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (w zakresie zgodnym ze wskazaniami audytu),
  • ­ wymiana oświetlenia na energooszczędne,
  • ­ wprowadzenie systemów kontroli wykorzystania oraz zarządzania energią w budynkach.

 

Projekt jest finansowany z funduszu leśnego i ze środków własnych jednostek LP.

 

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody - wstęp

Ochrona przyrody

Dodał: Piotr Komuński Dodano: Pn, 26 sty 2009 12:33

Ochrona przyrody - wstęp

 

Ochrona przyrody

Dodał: Piotr Komuński Dodano: Pn, 26 sty 2009 12:33

Ochrona przyrody - wstęp

 

Około 44% powierzchni Nadleśnictwa leży w granicach parków krajobrazowych (PK).

PK Orlich Gniazd - (www.zpk.com.pl), obejmuje swoim zasięgiem środkowe i zachodnie rejony obrębu Pilica (część leśnictw Sierbowice, Poręba i Smoleń), środkową część obrębu Rabsztyn (leśnictwa: Pazurek, Golczowice, Cegielnia i częściowo Pomorzany) i północne rejony obrębu Olkusz (część leśnictwa Rabsztyn) oraz
PK Dolinki Krakowskie, obejmujący swoim zasięgiem połud-niowe rejony obrębu Olkusz (część leśnictw Żurada, Podlesie i Gorenice)
Ochrona przyrody realizowana jest w formie rezerwatów przyrody, ochrony gatunkowej roślin i pomników przyrody.
 
W Nadleśnictwie Olkusz istnieją trzy rezerwaty: Pazurek, Smoleń  i  Ruskie Góry.
 
Projektowane jest utworzenie kolejnych dwóch rezerwatów:  Januszkowa Góra  i Stołowa Góra.