Termomodernizacja

Termomodernizacja budynków w Nadleśnictwie Olkusz

Inwestycja ta wpisują się w ogólnoświatowy trend zeroemisyjności w budownictwie, czyli dążenia do projektowania i modernizowania obiektów w taki sposób, aby ich użytkowanie wymagało możliwie niskiego zapotrzebowania na energię. Obniżenie kosztów eksploatacji to zaledwie jeden z jego aspektów. W dobie postępujących zmian klimatu na znaczeniu zyskują rozwiązania proekologiczne. W tym przypadku sprzyjające obniżaniu emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO) do atmosfery oraz zmniejszaniu niskiej emisji, będącej przyczyną niebezpiecznego dla zdrowia zjawiska smogu.

W zmodernizowanych budynkach zmniejszy się zapotrzebowanie na energię, obniżone zostaną koszty ich utrzymania, a także poprawi się ich standard. Poza pracami termomodernizacyjnymi w części z nich montowane będą instalacje bazujące na OZE, np. kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę.

wynikającą z przygotowanych wcześniej audytów energetycznych dla tych budynków.

Wśród najważniejszych działań znajdują się:

  • ­ ocieplenie obiektów oraz podniesienie szczelności powietrznej budynków,
  • ­ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną,
  • ­ modernizacja systemów grzewczych, modernizacja źródeł ciepła oraz systemu dystrybucji energii cieplnej w obiektach,
  • ­ modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie rekuperacji z odzyskiem ciepła,
  • ­ zastosowanie instalacji do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (w zakresie zgodnym ze wskazaniami audytu),
  • ­ wymiana oświetlenia na energooszczędne,
  • ­ wprowadzenie systemów kontroli wykorzystania oraz zarządzania energią w budynkach.

 

Projekt jest finansowany z funduszu leśnego i ze środków własnych jednostek LP.

 

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Szkółkarstwo

Szkółkarstwo

 

Monitoring wybranych zadań hodowlanych za 2014 r. -> pobierz

 

Szkółkarstwo
Nadleśnictwo Olkusz prowadzi gospodarkę nasienno-szkółkarską poprzez planową działalność związaną ze zbiorem nasion drzew leśnych oraz ich wysiewem na szkółce.
W skład Leśnictwa Szkółkarskiego wchodzą obecnie dwa obiekty:
Hutki- szkółka kulisowa, gruntowa o powierzchni manipulacyjnej 87 ar,
 produkcyjnej 33 ar. Jest to szkółka gruntowa kulisowa w trakcie likwidacji 
Pomorzany- szkółka specjalistyczna, składająca się z:
  • 7 szklarni o powierzchni produkcyjnej 37,1 ara
  • 54 koryt Dünemanna o łącznej powierzchni 77,6 ara
W Leśnictwie Szkółkarskim hoduje się 11 gatunków drzew lasotwórczych i domieszkowych oraz kilka gatunków krzewów. Produkcja specjalistyczna z zakrytym systemem korzeniowym obejmuje średniorocznie  40-50 gatunków drzew i krzewów ozdobnych w ilości 12-15 tys. szt.
Średnia roczna produkcja kształtuje się na poziomie ok. 2,4 mln sadzonek, w tym ok. 120 tys. tzw. sadzonek mikoryzowanych a więc zaszczepionych grzybnią.