Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy Nadleśnictwa Olkusz

1. Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 17113,15 ha w 66 kompleksach, z tego 16846,37 ha to powierzchnia leśna.

Lasy Nadleśnictwa Olkusz zaliczone są do dwóch grup:

- grupa I - lasy ochronne- pow. 13748,03 ha . Są to głównie lasy uszkodzone przez przemysł (48,7%), glebochronne (18,1%), lasy wokół miast i w miastach (łącznie 16,5%), pozostałe (1,0%)

- grupa II - lasy gospodarcze - pow. 2601,42 ha (z czego 2333,03 ha w obrębie Pilica).

2. Nadleśnictwo Olkusz podzielone jest administracyjnie na 12 leśnictw w tym Leśnictwo Szkółkarskie. Wielkość leśnictw oscyluje w granicach od 903 ha (leśnictwo Smoleń) do 1631 ha (leśnictwo Rabsztyn).

3. Skład gatunkowy drzewostanów jest zróżnicowany. Na poszczególne gatunki przypada: So - 67,6 %, Bk - 14,4 %, Brz - 7,5 %, Db - 3,4 %, Md - 2,5 %, Św - 2,3 %, Jd - 1,1 %,  Pozostałe 1,2 %.

4. Przeciętna zasobność dla Nadleśnictwa Olkusz wynosi 168 m3/ha.

5. Przeciętny wiek drzewostanów - 62 lata,

6. Przeciętny przyrost wynosi 2,95 m3/ha/rok.

7. Wieki rębności wynoszą odpowiednio: Db - 160 lat, Bk - 140 lat, So, Md, Jd - 120 lat, Św - 110 lat, Gb, Brz, Ol - 80 lat, Olsz, Oś - 40 lat.

8. Zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy pokrywane jest całkowicie z własnej produkcji szkółkarskiej, a nawet częściowo jest sprzedawany na zewnątrz. Sporadycznie występujące niedobory uzupełniane są zgodnie z regionalizacją nasienną materiałem sadzeniowym sprowadzanym z innych nadleśnictw.

9. Nadleśnictwo Olkusz posiada na swoim terenie dwa drzewostany nasienne wyłączone: brzozy brodawkowatej o pow. 1,20 ha i sosny czarnej o pow. 15,90 ha. Ponadto Nadleśnictwo założyło na swoim terenie plantację nasienną sosny czarnej o pow. 1,09 ha, obecnie w wieku 14 lat.