Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Olkusz
PGL LP Nadleśnictwo Olkusz
32 643 04 45
32 643 04 45

ul. Łukasińskiego 3

32-300 Olkusz

 

UWAGA! Adres: olkusz@katowice.lasy.gov.pl nie jest adresem do doręczeń elektronicznych. Podania kierowane na ten adres, zgodnie z art.63 § 1 zd.2 k.p.a. będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest - /pgl_lp_0222/SkrytkaESP

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-olkusz/elektroniczna-skrzynka-podawcza

Nadleśniczy
mgr inż. Mateusz Łapaj
32 643 04 45
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Joanna Baran
32 643 04 45 wew. *311
Główna Księgowa
mgr. inż. Barbara Filo
32 643 04 45 wew. *611
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Michał Gamrat
32 643 04 45 wew. *211;
Inżynier Nadzoru
inż. Rafał Krzysztofek
32 643 04 45 w. *212; 604 195 317

Dział gospodarki leśnej

mgr inż. Magdalena Tokarczyk-Barczyk
Zagospodarowanie Lasu, łowiectwo
Tel.: 32 643 04 45 wew. *331; 795 596 952
Stan Posiadania
Tel.: 32 643 04 45 wew. *332;
mgr inż. Aurelia Surosz
Specjalista SL - BHP, Lasy niepaństwowe, ochrona ppoż.
Tel.: 32 643 04 45 wew. *333; 608 263 341
mgr inż. Katarzyna Andruch-Baran
Specjalista SL – Marketing
Tel.: 32 643 04 45 wew. *335; 662 685 374
dr inż. Maria Gronicz
Specjalista SL - ochrona przyrody, edukacja, rzecznik prasowy, zgłaszanie niszczonych gniazd ptaków
Tel.: 32 643 04 45 wew. *336; 507 850 595

Dział finansowo-księgowy

Halina Kuś
księgowa, płace
Tel.: 32 643 04 45 wew. *612
Gabriela Cyprowska
księgowa
Tel.: 32 643 04 45 wew. *613
mgr inż. Karolina Bigaj
księgowa
Tel.: 32 643 04 45 wew. *600
mgr inż. Justyna Rydzyk
Specjalista – sprzedaż drewna
Tel.: 32 643 04 45 wew. *334; 539 946 221

Dział administracyjno-gospodarczy

dr inż. Piotr Komuński
sekretarz
Tel.: 32 643 04 45 wew. *671; 728 478 833
Bożena Olszowska
Kadry
Tel.: 32 643 04 45 wew. *131
mgr inż. Adrian Piłat
Sekretariat
Tel.: 32 643 04 45 wew. *100
mgr Grażyna Kapkowska
Administracja
Tel.: 32 643 04 45 wew. *672
mgr inż. Anita Fiuk-Gamrat
Inwestycje i remonty
Tel.: 32 643 04 45 wew. *673; 608 508 830

Posterunek Straży Leśnej

Jan Górecki
Komendant Posterunku
Tel.: 602 523 189
mgr. inż. Karol Matras
Strażnik Leśny
Tel.: 660 709 317