Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona przyrody

 

Na terenie Nadleśnictwa Olkusz znajdują się lasy o szczególnej wartości przyrodniczej - HCVF. Na terenie zarządzanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach znajduje się Wiele takich lasów. Więcej tutaj - http://www.katowice.lasy.gov.pl/lasy#.VNRp8S6hS7A

a interaktywną mapę z lasami HCVF na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach można znaleźć tutaj - http://mapa.katowice.lasy.gov.pl/

Około 44% powierzchni Nadleśnictwa leży w granicach parków krajobrazowych (PK).

PK Orlich Gniazd - (www.zpk.com.pl), obejmuje swoim zasięgiem środkowe i zachodnie rejony obrębu Pilica (część leśnictw Sierbowice, Poręba i Smoleń), środkową część obrębu Rabsztyn (leśnictwa: Pazurek, Golczowice, Cegielnia i częściowo Pomorzany) i północne rejony obrębu Olkusz (część leśnictwa Rabsztyn) oraz

PK Dolinki Krakowskie, obejmujący swoim zasięgiem południowe rejony obrębu Olkusz (część leśnictw Żurada, Podlesie i Gorenice)

Ochrona przyrody realizowana jest w formie rezerwatów przyrody, ochrony gatunkowej roślin i pomników przyrody.

W Nadleśnictwie Olkusz istnieją cztery rezerwaty: Pazurek, Smoleń, Ruskie Góry i Góra Stołowa im. Ryszarda Malika

Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.
Na terenie Nadleśnictwa Olkusz zinwentaryzowano 8 drzew - pomników przyrody, jedną lipową aleję, 2 jaskinie oraz 1 użytek ekologiczny.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody - wstęp

Ochrona przyrody

Dodał: Piotr Komuński Dodano: Pn, 26 sty 2009 12:33

Ochrona przyrody - wstęp

 

Ochrona przyrody

Dodał: Piotr Komuński Dodano: Pn, 26 sty 2009 12:33

Ochrona przyrody - wstęp

 

Około 44% powierzchni Nadleśnictwa leży w granicach parków krajobrazowych (PK).

PK Orlich Gniazd - (www.zpk.com.pl), obejmuje swoim zasięgiem środkowe i zachodnie rejony obrębu Pilica (część leśnictw Sierbowice, Poręba i Smoleń), środkową część obrębu Rabsztyn (leśnictwa: Pazurek, Golczowice, Cegielnia i częściowo Pomorzany) i północne rejony obrębu Olkusz (część leśnictwa Rabsztyn) oraz
PK Dolinki Krakowskie, obejmujący swoim zasięgiem połud-niowe rejony obrębu Olkusz (część leśnictw Żurada, Podlesie i Gorenice)
Ochrona przyrody realizowana jest w formie rezerwatów przyrody, ochrony gatunkowej roślin i pomników przyrody.
 
W Nadleśnictwie Olkusz istnieją trzy rezerwaty: Pazurek, Smoleń  i  Ruskie Góry.
 
Projektowane jest utworzenie kolejnych dwóch rezerwatów:  Januszkowa Góra  i Stołowa Góra.