Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin korzystania z dróg leśnych

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (znak ZI.771.44.2021), Nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz zarządzeniem nr 34/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. wprowadza do stosowania Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Olkusz, zarządzeniem nr 35/2021 z dnia 2 listopada 2021 roku wprowadza do stosowania regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Olkusz oraz zarządzeniem nr 36/2021 z dnia 2 listopada 2021 roku  udostępnia do ruchu publicznego drogi leśne wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.