Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne w okolicach Olkusza

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszych lasów i zapoznania się z ich pięknem i bogactwem przyrodniczym, do zobaczenia ukrytych w nich skał i z pamiątek historycznych. Prosimy Was o przestrzeganie pewnych zasad – pomożecie zachować nasze lasy w dobrym stanie, dzięki czemu każda wizyta w nich będzie przyjemnością:

– przestrzegajcie zakazu wstępu na niektóre obszary leśne. Stałym zakazem wstępu objęte są: uprawy leśne do wysokości 4 m, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków oraz obszary zagrożone erozją. Ponadto nadleśniczy może czasowo zakazać wstępu do lasu w przypadku zagrożenia pożarowego, wykonywania prac hodowlanych i pozyskaniowych.

– nie palcie w lesie i 100 m od jego granicy ognisk (wyjątkiem są specjalnie do tego celu przeznaczone miejsca, odpowiednio zabezpieczone i oznaczone)

– nie pozostawiajcie w lesie żadnych śmieci, nie zanieczyszczajcie wód i gleby

– nie spuszczajcie w lesie psów ze smyczy  aby nie stanowiły zagrożenia dla innych ludzi i nie płoszyły zwierzyny

– nie niszczcie roślin i ścioły, nie płoszcie i nie łapcie żadnych zwierząt, nie niszczcie gniazd i lęgów

– zbierając grzyby uważajcie, aby nie uszkadzać grzybni, zbierajcie tylko grzyby Wam znane. Pamiętajcie – większość grzybów pełni w lesie bardzo pożyteczną rolę

  Oto niektóre szlaki turystyczne naszego regionu:

  szlaki piesze:

      czerwony- „Szlak Orlich Gniazd" z Krakowa do Częstochowy
      żółty         - „Szlak Zamonitu" z Poraja do Gołonogu
      niebieski - „Szlak Warowni Jurajskich" z Mstowa do Rudawy
      czarny      - „Szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej" - z Wiesiółki do Udorza
      żółty         - „Szlak Pustynny" z Błędowa do Ryczowa
      niebieski- „Szlak Powstańców z 1863r" ze Sławkowa do Olkusza

  szlaki rowerowe:

      czerwony- „Szlak Orlich Gniazd" z Krakowa do Częstochowy
       niebieski- szlak – pętla przebiegająca przez okolice Olkusza
      niebieski- „Przylaszczkowy Szlak Rowerowy" - pętla przebiegająca przez okolice Klucz
      zielony- szlak Chechło – Łazy
      zielony- szlak – pętla przebiegająca przez okolice Klucz

 szlaki konne:

    Transjurajski Szlak Konny PTTK z Nielepic k/Krakowa do Częstochowy

 

Więcej na temat szlaków turystycznych oraz informacje o bazie noclegowej i gastronomicznej znajdziecie stronach:

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu: www.umig.olkusz.pl
Urząd Gminy w Kluczach: www.gmina-klucze.pl
Urząd Miejski w Zawierciu: www.um.zawiercie.pl
Urząd Miasta i Gminy Pilica: www.pilica.pl
Olkuski Portal Internetowy: www.info.olkusz.pl
Wirtualny Olkusz: www.ilkus.pl
Portal Jurajski: www.juranet.pl
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze: www.pttk.pl    www.jura.art.pl