Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład gatunkowy drzewostanów Nadleśnictwa przedstawia się następująco:

 

gatunek

udział powierzchniowy

udział masowy

sosna

67,60%

67,70%

buk

14,40%

20,10%

brzoza

7,50%

1,70%

modrzew

2,50%

1,20%

świerk

2,30%

3,40%

jodła

1,10%

1,90%

dąb

3,40%

3,00%

 

 

Znaczny powierzchniowy udział brzozy w porównaniu z jej niewielkim udziałem masowym jest wynikiem zalesiania powierzchni spalonych w największym w dziejach Nadleśnictwa pożarze z 1992 roku. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 62 lata, zasobność – 168 m3, przyrost tablicowy - 5,3 m3/ha/rok , a zredukowany – 2,95 m3/ha/rok.