Aktualności Aktualności

Zagrożenie zapadliskami

Las w okolicy Żurady i Mazańca zagrożony jest zapadliskami. 

Służby ZGH bezpośrednio po stwierdzeniu możliwości wystąpienia dużego ryzyka zapadliska wywiesiły na tym terenie tabliczki informujące o zakazie wstępu. W uzgodnieniu z nadleśnictwem tablice te zostaną wymienione na tablice ostrzegawcze. Nadleśnictwo nie może tego terenu objąć zakazem wstępu, gdyż nie doszło na nim (jeszcze) do erozji. Zakaz wstępu został natomiast wprowadzony zarządzeniem nadleśniczego na teren zapadliska w Bolesławiu. Zakazem objęto fragment oddziału 506 (stary oddz. 218) – tj. działka ewidencyjna 1658 obrębu Bolesław. Stosowne zarządzenie znajduje się tutaj: KLIK 

Zamieszczone mapki w przybliżeniu pokazują obszar objęty zagrożeniem - ryzykiem wystąpienia zapadliska. Nie można przewidzieć ani dokłądnego miejsca, ani czasu wystąpienia zapadliska, zatem prosimy o ograniczenie przebywania w tamtym rejonie oraz szczególną ostrożność. Uwagę powinny zwrócić wszleki pęknięcia gruntu, (najpierw) małe jego zapadnięcia, zarówno liniowe jak i koncentryczne. 

 


Nadleśnictwa i inne