Aktualności Aktualności

Zapytanie ofertowe - Dostawa nawozów na 2023

Olkusz, 13.03.2023  r.

Zn. spr.: Z.7030.14.2023

Zapytanie ofertowe

(Zaproszenie do złożenia oferty)

 

Nadleśnictwo Olkusz informuje, że do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1129) w związku z przepisem art. 2 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł.

 

1. Zamawiający:

PGL LP Nadleśnictwo Olkusz

32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3

 

2. Przedmiot zamówienia:

Zakup z dostawą 2800 kg nawozu Osmocote Exact Plus o działaniu 3-4 miesięcznym, 25 kg nawozu Azofoska w granulach oraz 150 kg siarczanu potasu lub nawozu potasowego

 

3. Termin realizacji

31.03.2023 r.

 

4. Kryteria wyboru ofert:

a) oferowana cena netto bez kosztów dostawy

b) oferowana cena netto + koszt dostawy

c) termin realizacji.

 

5. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowej informacji lub szczegółowej dokumentacji:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 608-500-331

osobą upoważnioną do kontaktu jest pan Paweł Kordaszewski 

 

6. Sposób przygotowania oferty

a) oferta winna  być sporządzona w języku polskim

b) oferta winna zawierać:

- nazwę, nazwisko i adres oferenta

- status prawny oferenta

- oferowaną cenę netto

- oferowaną cenę netto z dostawą

- oferowany termin realizacji zamówienia

7. Ofertę należy dostarczyć e-mailem, faxem, listownie lub osobiście na adres:

Nadleśnictwo Olkusz, ul. Łukasińskiego 3, 32-300 Olkusz 

(olkusz@katowice.lasy.gov.pl), 32 643 04 45

w terminie do dnia 20.03.2023 r. do godz. 14.00 z dopiskiem

Zakup z dostawą 2800 kg nawozu Osmocote Exact Plus o działaniu 3-4 miesięcznym oraz 25 kg nawozu Azofoska w granulach lub nawozu potasowego”

 

8. Zgodnie z informacją zamieszczoną na wstępie, do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec powyższego Nadleśnictwo Olkusz informuje, że zastrzega sobie prawo wyboru oferty bez prawa protestów i odwołań ze strony oferentów, a także prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny.


Nadleśnictwa i inne